DIASPORA STARTUP

40.000€ for your startup in Romania

Il progetto | Proiectul

SEI CITTADINO RUMENO?
VORRESTI AVVIARE LA TUA ATTIVITÀ IN ROMANIA?

Il Progetto “DIASPORA START UP - POCU/89/3/7/107550” si rivolge ai cittadini rumeni che hanno lavorato o studiato per almeno 1 anno all’estero e che desiderano avviare un’attività (eccetto il settore agricolo) in tutte le Regioni della Romania, fatta esclusione di Bucarest e del Judet di Ilfov.
Il progetto, della durata di 3 anni (ottobre 2017/settembre 2020), è gestito in partenariato da SC WORK CONSULTING SRL (Constanta – RO), SC Power Net Consulting SRL (Bucuresti – RO), E.N.F.A.P. MARCHE (Ancona – IT) e Fundatia C.A.E.S.A.R. (Bucuresti – RO).
“Antreprenor Diaspora: Hai acasa!” prevede l’erogazione di un corso online di competenze Imprenditoriali rivolta a 210 persone le quali, al termine, saranno in grado di redigere un business plan per l’attività che intendono avviare in Romania. Dei 210 business plan redatti dai corsisti, 26 verranno selezionati per ricevere un finanziamento a fondo perduto fino a 40.000€

EŞTI CETĂȚEAN ROMÂN?
DOREŞTI SĂ DEMAREZI O AFACERE ÎN ȚARA TA?

Proiectul “DIASPORA START UP - POCU/89/3/7/107550” este dedicat cetățenilor români care au lucrat sau studiat pentru cel puțin 1 an în străinătate și doresc să își deschidă o afacere proprie (cu profil non-agricol) în oricare din regiunile României, cu excepția Bucureștiului și a județului Ilfov.
Proiectul are o durată de 3 ani (octombrie 2017/septembrie 2020), este gestionat în parteneriat de către SC WORK CONSULTING SRL (Constanța – RO), SC Power Net Consulting SRL (București – RO), E.N.F.A.P. MARCHE (Ancona – IT) și Fundația C.A.E.S.A.R. (București – RO)
“Antreprenor Diaspora: Hai acasă!” prevede formarea on-line a unor Competențe Antreprenoriale pentru un număr de 210 persoane cărora, la finalul cursului, li se va solicita să redacteze un business-plan pentru activitatea pe care vor să o demareze în România. Din cele 210 business-plan-uri redactate de către cursanți, 26 vor fi selectate pentru a primi o finanțare nerambursabilă de până la 40.000€.

CONDIZIONI PER PARTECIPARE AL PROGETTO

  • avere cittadinanza rumena
  • aver compiuto 18 anni
  • poter dimostrare, attraverso titoli di studio/contratti di lavoro, di aver studiato o lavorato per almeno 1 anno all’estero, nello stesso ambito nel quale si intende avviare la propria attività
  • essere attualmente residenti all’estero, o essere rientrati in Romania da non più di 12 mesi
  • avere lo status di disoccupato, occupato o studente
L’ottenimento del finanziamento NON è condizionato al ritorno in Romania del beneficiario

CONDIȚIILE PENTRU CA O PERSOANĂ SĂ POATĂ PARTICIPA LA ACEST PROIECT SUNT
  • să fie cetățean român
  • să aibă peste 18 ani
  • să poată demonstra, prin intermediul unor documente de studii/contracte de muncă, faptul că a studiat sau a lucrat cel puțin 1 an în străinătate, în același domeniu în care intenționează să își deschidă propria afacere
  • să fie rezident în străinătate sau întors în România de mai puțin de 12 luni
  • să fie șomer, angajat sau student
Obținerea finanțării NU este condiționată de întoarcerea beneficiarului în România

ISCRIZIONI APERTE DA OTTOBRE 2017 FINO A AGOSTO 2018
Interessato?
Scrivici a diasporaromania@enfapmarche.it o chiama il (+39) 351 24 34 187 (anche WhatsApp/Viber/Telegram)

ÎNSCRIERILE VOR FI DESCHISE DIN DATA DE 1 OCTOMBRIE 2017 ȘI PÂNĂ ÎN AUGUST 2018
Persoanele interesate pot să ne scrie la adresa de e-mail diasporaromania@enfapmarche.it sau să ne contacteze la numărul de telefon: (+39) 351 24 34 187 (inclusiv WhatsApp/Viber/Telegram)

RICHIEDI PARTECIPAZIONE

Compila il seguente modulo per richiedere di partecipare al corso.

Nome
Cognome
Email
Cellulare
Data di nascita
Nato a
Sesso
Ho letto ed accetto la privacy